BuildPath

BuildPath

Verdiğiniz bir yol üzerine verdiğiniz isimde yeni yol ekler. Yol ifadesinin geçerli bir yol ifadesi olması gerekmez. String üzerinde işlem yapar.

YeniYol = FSO.BuildPath(yol,eklenecek isim)
<% YeniYol = FSO.BuildPath("C:Inetpubwwwroot","images") %>

YeniYol değişkeninin değeri “C:Inetpubwwwroot mages” olur.
<% Response.Write FSO.BuildPath("Murat","Tatar") %>

Çıktısı “MuratTatar” olur.

Sadece tek bir isim kullanmak zorunda değilsiniz. “images” yerine “imagesdeneme” şeklinde de verebilirsiniz. Bu durumda da çıktı “C:Inetpubwwwroot magesdeneme” olacaktır. Bu metodun yaptığı işi aşağıdaki şekilde de yapabilirsiniz.
<% YeniYol = "C:Inetpubwwwroot" & "" & "images" %>

Ama sizin ana ve eklenecek yolunuz fazladan slashlar içeriyorsa yada değişkenler başka yerden alınıyor ve nasıl geldiğini bilmiyorsanız BuildPath sizi bunları temizleme derdinden kurtarır.
<% YeniYol = FSO.BuildPath("C:Inetpubwwwroot"," mages") %>

Çıktısı “C:Inetpubwwwroot mages” olur.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.