Kategori: ASP

Session state can only be used when enableSessionState is set to true, either in a configuration file or in the Page directive. Please also make sure that System.Web.SessionStateModule or a custom session state module is included in the \\ section in the application configuration. Hatası çözümü

Sitelerinizde aşagıdaki gibi bir hata ile karşilaşiyorsanız , aşagıda vericegim kodlarla sitenizdeki hatayı giderebilirsiniz.   <system.webServer> <modules> <!– UrlRewriter code here –> <remove name=”Session” /> <add name=”Session” type=”System.Web.SessionState.SessionStateModule” preCondition=”” /> </modules> </system.webServer> Umarim işinize yaramiştir 😉


Session state can only be used when enableSessionState is set to true, either in a configuration file or in the Page directive. Please also make sure that System.Web.SessionStateModule or a custom session state module is included in the \\ section in the application configuration. Hatası çözümü

Sitelerinizde aşagıdaki gibi bir hata ile karşilaşiyorsanız , aşagıda vericegim kodlarla sitenizdeki hatayı giderebilirsiniz.   <system.webServer> <modules> <!– UrlRewriter code here –> <remove name=”Session” /> <add name=”Session” type=”System.Web.SessionState.SessionStateModule” preCondition=”” /> </modules> </system.webServer> Umarim işinize yaramiştir 😉


Cannot use a leading .. to exit above the top directory

Bu hata bir güvenlik önlemlerinden kaynaklanmaktadır. IIS Server “..” yöntemi ile bir üst klasöre geçirmeye kapatılmış. 1. Server sizin yönetiminizde ise; IIS in kontrol panelini açın, Default Web Site e sağ tıklayıp Properties’e girin. Home Directory tabına geçin. Starting Point karşısında bulunan Configration butonuna basın. Option tabına geçin. Enable parent paths yazısının karşıssında ChecnkBox ı…


Hata Düzeltme: An ASP.NET setting has been detected that does not apply in Integrated managed pipeline mode

Merhaba; Bu hatayi gidermek için aşagıdaki kodlamayı web.config dosyanıza eklemeniz yeterli olucaktir. <system.webServer>  <validation validateIntegratedModeConfiguration=”false” /> </system.webServer>


Maximum request length exceeded Hatası ve Çözümü

Bu hatayı genelde dosya upload eden bir form kullandığınızda alırsınız. Çünkü ASP.NET’in varsayılan http runtime request uzunluğu 4 MB’tır. web.config dosyanızın system.web bloğuna aşağıdaki kodu yapıştırın: <httpRuntime maxRequestLength=”1048576″ /> Böylece maksimum istek boyunuzu 1GB’a çıkarabilirsiniz. Framework 2.0 ve üzeri için 2097151 yani 2 GB’a kadar arttırabilirsiniz.


SQL’de Aritmetiksel İfadeler ve Fonksiyonlar

KÜME FONKSİYONLARI: SUM FONKSİYONU: SUM (TOPLA) Fonksiyonun argümanı olarak belirtilen sütun ile ilişkili olana toplama işlemini gerçekleştirir. ÖRNEK: İşletmedeki personelin brüt maaşlar toplamı ne kadardır? SELECT SUM (brüt) FROM personel; AVG FONKSİYONU: AVG (ORTALA) Aritmetiksel ortalama (average) hesaplamak için kullanılır. SELECT AVG(brüt) FROM personel; MAX FONKSİYONU: MAX (EN ÜST) Tablo içinde ,belirtilen sutun (alan)içindeki en…


Sql Mantıksal (Lojik) Veri Tipi

Mantıksal veriler için mümkün olabilen sadece iki değer sözkonusudur.Doğru (TRUE T), Yanlış (FALSE F) ile simgelenir. ÖRNEK: Personel tablosunda personelin cinsiyetini belirten cins adlı alan mantıksal(logical) olarak tanımlanmıştır. Cinsiyeti erkek olanları T, kadın olanları F ile tanımlarsak erkek olanları listele: SELECT * FROM personel WHERE cins = .T.; SELECT * FROM personel WHERE brüt >…


Sql Birden Çok Alana Göre Sıralama

TANIM: Bir tablo içinde ,birden fazla sütundan aynı anda sıralamak için kullanılır. ÖRNEK: Personel dosyasından seçilen sütunlarını aynı anda hem ad hem de otomatik olarak sıralar. SELECT sicil, ad, soyad, brüt FROM personel ORDER BY ad, brüt; ÖRNEK Personel tablosundan seçili sütunları öncelik adda olmak üzere (Z-A) adı bozmadan soyadı (A-Z) sıralı listeler. SELECT sicil,…


SQL Tablo Bilgilerinin Sıralanmış Olarak Listelenmesi

ORDER BY (Sırasıyla) TANIM: Tablodaki sütunları, belirli bir sütuna göre listelemek için SELECT komutuna , ORDER BY eklenir. ÖRNEK: Personel dosyasından, sicil, ad, soyad ve brüt sütunlarını seç ve brüt(maaşa) göre büyükten küçüğe sırala. SELECT sicil,ad,soyad,brüt FROM personel ORDER BY brüt ASC; DESC : Küçükten büyüğe sırala (A-Z) ASC : Büyükten küçüğe sırala (Z-A) DESC…


Sql Tek Tablodan Sorgulamalar

SELECT * FROM tablo ÖRNEK: Bütün bilgileri personel tablosundan koşulsuz olarak listele. SELECT * FROM personel ÖRNEK: Personel tablosundan SELECT komutuyla sadece istediğin sütun adlarını belirt. Böylece personel tablosunun tamamı değil, istenen kısmı listelensin: SELECT sicil,sosy_g_no,ad,soyad,dog_tar, adres,cins FROM personel; DISTINCT (Tekrarsız) TANIM: Bir tablo içinde birbirinin aynı datalar bulunabilir.Aynı satırların listeleme esnasında bir kez yazılması…