Hyper-V ile Sanallaştırma: Genel Bakış

Hyper-V ile Sanallaştırma: Genel Bakış

Yeni nesil hypervisor tabanlı sunucu sanallaştırma teknolojisi Windows Server 2008 Hyper-V, Windows Server 2008 işletim sistemine ait tamamlayıcı bir özellik olarak edinilebiliyor ve size sunucu sanallaştırmayı kolaylıkla hayata geçirme olanağı tanıyor.

Çok sayıda sunucu rolünü tek bir fiziksel makina üzerinde işletilen bağımsız sanal makinalar (VM) olarak konsolide etmenize imkan tanıyan Hyper-V, sunucu donanım yatırımlarınızı mümkün olan en iyi biçimde değerlendirmenizi sağlıyor. Hyper-V ile ayrıca, Windows, Linux ve farklı pek çok işletim sistemini paralel olarak, tek bir sunucu üzerinde ve x64 hesaplamanın gücünden tam anlamıyla faydalanarak verimli bir biçimde kullanabilirsiniz.
Hyper-V için Çekirdek Senaryolar

Hyper-V, hem fiziksel hem de sanal kaynakları yönetmek ve böylece hızlı yanıt verebilirliğe sahip, dinamik bir veri merkezi oluşturmanızı mümkün kılmak için tek bir entegre yönetim araçları kümesi ile birlikte, dinamik, güvenilir ve ölçeklendirilebilir bir sanallaştırma platformu sunmaktadır. Hyper-V, aşağıdakileri mümkün kılmaktadır:

Sunucu Konsolidasyonu

İşletmeler, bir yandan esneklik, güvenilirlik, ölçeklendirilebilirlik ve güvenlik gibi rekabet avantajlarını korur ve geliştirirken, bir yandan da yönetimi kolaylaştırmak ve maliyetleri azaltmak için baskı altındadır. Sanallaştırmanın temel kullanımı olan, izolasyonu sürdürürken, birçok sunucuyu tek bir sistemde konsolide etmeye yardımcı olmak, bu taleplere yanıt verilmesine yardımcı olmaktadır. Sunucu konsolidasyonlarının ana yararlarından birisi de, sadece donanım gerekliliklerinin azaltılmasından değil, aynı zamanda da daha düşük güç, soğutma ve yönetim maliyetlerinden kaynaklanan daha düşük toplam sahip olma maliyetidir (TCO).

İşletmeler, aynı zamanda, hem varlık kullanımı noktasından hem de farklı kaynaklardaki iş yüklerini dengeleme becerisinden gelen altyapı optimizasyonu aracılığıyla, sunucu sanallaştırmasından yararlanabilirler. Genel ortamın iyileştirilmiş esnekliği ve 32-bit ve 64-bit iş yüklerini aynı ortamda serbestçe entegre etmek de sağlanan diğer bir faydadır.

İşletme Sürekliliği ve Olağanüstü Durum Kurtarması

İşletme sürekliliği, zamanlanmış ve zamanlanmamış arıza süresinin en az indirilmesi becerisidir. Bu, bakım ve yedekleme gibi rutin işlevlerin yanı sıra yanı sıra, beklenmedik kesintiler dolayısıyla kaybedilmiş olan zamanları da kapsamaktadır. Hyper-V, canlı yedekleme ve hızlı aktarım gibi güçlü işletme sürekliliği özelliklerini içermekte ve işletmelerin, sıkı çalışır durumda olma ve yanıt verebilme hızı ölçütlerini yerine getirebilmelerini mümkün kılmaktadır.

Olağanüstü durum kurtarma, işletme sürekliliğinin kilit öğelerinden biridir. Doğal afetler, kötü niyetli saldırılar ve hatta yazılım çatışmaları gibi basit yapılandırma sorunları bile, hizmetleri ve uygulamaları, yöneticiler sorunları çözene ve yedeklenmiş verileri geri yükleyene kadar felce uğratabilir. Windows Server 2008’in kümeleme yetkinliklerinden yararlanan Hyper-V, artık IT ortamları içerisinde ve veri merkezleri arasında, coğrafi açıdan dağıtılmış kümeleme yetkinlikleri kullanarak, olağanüstü durum kurtarma (DR) desteği sunmaktadır. Hızlı ve güvenilir olağanüstü durum ve işletme kurtarma, en az veri kaybının ve güçlü uzaktan yönetim yetkinliklerinin sağlanmasını mümkün kılar.

Test Etme ve Geliştirme

Test etme geliştirme, genellikle sanallaştırma teknolojisinden yararlanan ilk işletme işlevleridir. Sanal makineler kullanarak, geliştirme personelleri,fiziksel sunucuların ve istemcilerin operasyonunu doğru bir şekilde yansıtan, güvenli ve müstakil bir ortamda, geniş bir senaryo yelpazesi oluşturmakta ve test etmektedir. Hyper-V, maliyetlerin azaltılmasına yardımcı olan, yaşam döngüsü yönetimini iyileştiren ve test kapsamını iyileştiren test donanımından faydalanılmasını en üst düzeye çıkarmaktadır. Geniş bir misafir işletim sistemi desteği ve denetim noktası özellikleriyle, Hyper-V, test ve geliştirme ortamlarınız için harika bir platform sunmaktadır.

Dinamik Veri Merkezi

Hyper-V, Microsoft Sistem Merkezi gibi mevcut sistem yönetimi çözümlerinizle birlikte, kendini yöneten dinamik sistemler ve operasyonel yanıt verebilirlik hızı sunarak, dinamik veri merkezi vizyonunu hayata geçirmenize yardımcı olur. Otomatik hale getirilmiş sanal makine yeniden yapılandırması, esnek kaynak denetimi ve hızlı aktarım gibi özellikler sayesinde, sanallaştırmayı, sadece sorunlara yanıt vermek için değil, aynı zamanda da artan talepleri beklemek için de kullanan dinamik bir IT ortamı oluşturabilirsiniz.
Hyper-V’nin Kilit Özellikleri

Yeni ve İyileştirilmiş Mimari

Yeni 64-bit mikro çekirdek hipervizörü mimarisi, Hyper-V’nin, geniş bir aygıt desteği yöntemleri ve iyileştirilmiş performans ve güvenlik yelpazesi sunmasını mümkün kılmaktadır.

Geniş İşletim Sistemi Desteği

Windows, Linux ve diğerleri gibi farklı sunucu platformları arasındaki 32-bit ve 64-bit sistemler de dahil olmak üzere farklı işletim sistemlerinin eşzamanlı olarak çalıştırılması için geniş bir destek sunmaktadır.

Simetrik Çoklu İşlemci (SMP) Desteği

Bir sanal makine ortamında dörde kadar çoklu işlemci destekleme becerisi, sanal makinenizdeki çoklu iş parçacıklı uygulamalardan tam anlamıyla yararlanmanızı sağlar.

Ağ Yük Dengelemesi

Hyper-V, yeni sanal anahtarlama yetkinlikleri sunmaktadır. Bu, sanal makinelerin, farklı sunuculardaki sanal makineler arasındaki yükü dengelemek için Windows Ağ Yük Dengeleme (NLB) Hizmetini çalıştırmak için kolayca yapılandırılabileceği anlamına gelmektedir.

Yeni Donanım Paylaşım Mimarisi

Yeni sanal hizmet sağlayıcısı/sanal hizmet istemcisi (VSP/VSC) mimarisi sayesinde, Hyper-V, disk, ağ ve video gibi çekirdek kaynakların iyileştirilmiş erişimini ve yararlanılmasını sağlamaktadır.

Hızlı Aktarım

Hyper-V, çalışan bir sanal makineyi, fiziksel bir ana makine sisteminden bir diğerine, mümkün olan en az çalışmama süresiyle ve Windows Sunucu ve Sistem Merkezi yönetim araçlarının, aşina olunan yüksek kullanılırlıklı yetkinliklerinden yararlanarak, hızlı bir şekilde aktarmanızı mümkün kılmaktadır.

Sanal Makine Enstantanesi

Hyper-V, önceki duruma kolayca dönebilmeniz ve genel yedekleme ve kurtarma çözümünü iyileştirebilmeniz için, çalışır durumdaki sanal makinelerin enstantanelerini alma becerisi sunmaktadır.

Ölçeklendirilebilirlik

Ana makine seviyesinde çoklu işlemci ve çekirdek desteğiyle ve sanal makineler içerisinde iyileştirilmiş bellek erişimiyle, artık, sanallaştırma ortamınızı, belirli bir ana makine içerisindeki çok sayıda sanal makineyi destekleyecek şekilde ölçeklendirebilir ve çoklu ana makineler arasındaki ölçeklendirme için hızlı aktarımdan faydalanmaya devam edebilirsiniz.

Genişletilebilirlik

Hyper-V içerisindeki standart tabanlı Windows Yönetim Enstrümantasyonu (WMI) arabirimleri ve API’ler, bağımsız yazılım tedarikçilerinin ve geliştiricilerin, sanallaştırma platformu için hızlı bir şekilde araçlar ve geliştirmeler oluşturabilmelerinin mümkün kılmaktadır.

Note: Microsoft, çoğu müşterinin artık işletim sistemlerinde sanallaştırma özellikleri beklediğine inanmaktadır. Ancak, müşteri talebine dayalı olarak, Windows Server 2008, Hyper-V olmadan da lisanslanabilecektir.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.