cheapest kamagra rating
4-5 stars based on 196 reviews
Buy Kamagra Online @Kamagra UK. Pay £0.49 to Buy Cheap Kamagra in UK. We are 1st website to supply Kamagra in UK. We have Levitra, Apcalis, Erectalis and many more ... Buy Kamagra tablets online from a trusted UK supplier. Exact Pharma is the leading supplier of cheap Kamagra pills and Erectile Dysfunction medication. Genuine ... Kamagra UK - We are the most trusted available platform for kamagra in UK and the best supplier of cheap kamagra with global outreach. All Our UKkamagra products ... Kamagra Tablets 100mg - It contains sildenafil citrate which cure the male impotence or ED problems. Buy Online with Free Shipping. Order Now! We offer best Kamagra products at the lowest costs on web. Shop online from top UK supplier for kamagra fast delivery. Kamagra Now in UK Cheapest Kamagra. Low Prices, Fast Shipping to U.S. and Internationally. No Prescription Required. Dosages Anywhere From 25mg to 100mg in stock. Cheapest Kamagra Oral Jelly. Best Prices. Satisfaction Guaranteed. Secure Site. A Prescription is NOT Required. Special Offers for our customers. Cheapest Kamagra - Best Prices, High-Quality Medications, Fast Shipping. Order Today and Get Free Bonus Pills. Satisfaction Guaranteed.

Cheapest Kamagra London: Generic and Brand Viagra-Cialis-Levitra online without Prescription. Learn about the risks kamagra 100mg oral jelly plus how to stay safe while taking your medication. What is Kamagra and where its comes from. We offer all Kamagra variations at most reasonable prices with worldwide delivery. Find best deals on kamagra now!

"\"kamagra chewable\" 100 mg .99 cents" Kamagra soft tablets Top rx pills categories erectile dysfunction kamagra Kamagra fizz tabs 100mg Where can i buy kamagra with paypal Co to jest apteka kamagra Koliko cesto konzumirati kamagra Kamagra oral jelly walgreens Kamagra® sildenafil citrate 100mg Kamagra dysfunction

cheapest kamagra rating
4-5 stars based on 196 reviews
Buy Kamagra Online @Kamagra UK. Pay £0.49 to Buy Cheap Kamagra in UK. We are 1st website to supply Kamagra in UK. We have Levitra, Apcalis, Erectalis and many more ... Buy Kamagra tablets online from a trusted UK supplier. Exact Pharma is the leading supplier of cheap Kamagra pills and Erectile Dysfunction medication. Genuine ... Kamagra UK - We are the most trusted available platform for kamagra in UK and the best supplier of cheap kamagra with global outreach. All Our UKkamagra products ... Kamagra Tablets 100mg - It contains sildenafil citrate which cure the male impotence or ED problems. Buy Online with Free Shipping. Order Now! We offer best Kamagra products at the lowest costs on web. Shop online from top UK supplier for kamagra fast delivery. Kamagra Now in UK Cheapest Kamagra. Low Prices, Fast Shipping to U.S. and Internationally. No Prescription Required. Dosages Anywhere From 25mg to 100mg in stock. Cheapest Kamagra Oral Jelly. Best Prices. Satisfaction Guaranteed. Secure Site. A Prescription is NOT Required. Special Offers for our customers. Cheapest Kamagra - Best Prices, High-Quality Medications, Fast Shipping. Order Today and Get Free Bonus Pills. Satisfaction Guaranteed.

Cheapest Kamagra London: Generic and Brand Viagra-Cialis-Levitra online without Prescription. Learn about the risks kamagra 100mg oral jelly plus how to stay safe while taking your medication. What is Kamagra and where its comes from. We offer all Kamagra variations at most reasonable prices with worldwide delivery. Find best deals on kamagra now!

ADOVBS.inc (ActiveX Data Objects (ADO) for Visual Basic Script (VBS or VBScript))

ADO+ODBC yoluyla kuracağımız veri bağlantıları, çoğu zaman adeta şifreli ifadeler içerebilir ve bir çok komutun argümanı öğrenmesi zor sayılar halinde verilir.

Microsoft ve kullanılmaya hazır ASP Uygulamaları üreten firmalar, bu karmaşık ifadeleri düz metinler olarak ifade etmeye yarayan haricî dosyalar (include files) hazırlar ve sunarlar. Bunlar arasında en yaygın olanı Microsoft'un ADOVBS (adovbs.inc) dosyasıdır.

Bu dosya, Server tarafından icra edilir ve ADO nesnesinin sayı halindeki bütün argümanlarını anlaşılabilir İngilizce kelimelere çevirir.

Veritabanı bağlantılarının dosyasıyla ADO nun bulunduğu sayfalarda genellikle aşağıdaki şekilde ifadeler vardır.

Rs.open dbconn , sql , 3 ,1

Aslında burada "3" ve "1" sayıları bir sabiti(Constant) belirtir. işte ADOVBS.inc dosyası bu sabitlerin bulunduğu özel bir dosyadır.Aşağıda dosyanın bir kısmı gösterilmektedir.

<% '-------------------------------------------------------------------- ' Microsoft ADO ' ' Copyright (c) 1996-1998 Microsoft Corporation. ' ' ' ' ADO constants include file for VBScript ' '-------------------------------------------------------------------- '---- CursorTypeEnum Values ---- Const adOpenForwardOnly = 0 Const adOpenKeyset = 1 Const adOpenDynamic = 2 Const adOpenStatic = 3 ………%>

Görüldüğü gibi bu dosyanın içerisinde ADO'nun sabitleri vardır. Yani adovbs.inc dosyasını sayfamıza include edersek Yukarıdaki rs için yazdığımız ifadeyi
rs.Open dbconn, sql , adOpenStatic , adLockReadOnly
şeklinde yazabiliriz. adovbs.in kullanımı kodu daha okunur bir hale getirir.Ayrıca bu şekilde bizim ADO sabitlerini bilmemize gerek kalmaz (4 kursor tipinden hangi sayının hangisine ait olduğunun akılda tutulmasına gerek yoktur. ) : ) .

.inc uzantısı hakkında :

inc uzantısı o dosyanın bir "include" dosya olduğunu belirtir. Bu uzantı yerine başka bir uzantıda kullanılabilir .Genelde include edilen dosyalarda görünmesini istemediğimiz veriler varsa bunlar .asp formatında kaydedilir.Çünkü .inc veya başka uzantılı bir dosya diske kaydedilebilirken .asp uzantılı bir dosya derlenerek html formatına dönüştürülür.

Ado sabitlerinin kullanılabilmesi için dosyanın kullanılacak sayfaya include edilmesi gerekir.


veya

Bu sabitler ile recordset nesnesini 4 şekilde kullanbiliriz.

Forward Only: Bu imlecimizle, veritabanındaki kayıtlar arasında sadece ileri doğru ilerleyebiliriz. Geri yani yukarı gitme imkanımız yoktur. Ayrıca yeni kayıt ekleyemeyiz. Ve eğer biz açtıktan sonra, o anda başkaları tarafından değiştirilen veriler varsa, veritabanını yeniden kapatıp açana kadar göremeyiz. Eğer Adovbs.inc'le birlikte kullanıcaksak kod içindeki kullanımı adOpenForwardOnly'dir.

Static: Durağan anlamına gelir. ForwardOnly'e ek olarak, yukarı doğru ilerleyebilir ve yeni kayıtlar ekleyebiliriz... Adovbs.inc'le birlikte kullanıldığında kod kullanımı, adOpenStatic'tir... Eğer biz açtıktan sonra, o anda başkaları tarafından değiştirilen veriler varsa, veritabanını yeniden kapatıp açana kadar göremeyiz.

Dynamic: Adından da anlaşılabileceği gibi, bu cursor tipi, tam özelliklere sahip cursor tipidir. Yukarı ve aşağıya ilerleyebilir, yeni kayıt ekleyebilir ve değiştirebiliriz. Eğer biz açtıktan sonra, o anda başkaları tarafından değiştirilen veriler varsa, veritabanını yeniden kapatıp açmadan anında görebiliriz...Kod sayfasında, Adovbs.inc'le birlikte kullanıcaksak, kod içinde kullanımı adOpenDynamic'tir...

Keyset: Bu metodumuzla, başkaları tarafından değiştirilen kayıtları görebiliriz... Cursor'umuz yukarı ve aşağı ilerleyebilir. Adovbs.inc'le birlikte kod içinde kullanımı, adOpenKeyset'tir...

Kod içinde kullandığımız, adOpenStatic'in hemen yanındaki ise RecordSet nesnemizin kilit özelliğidir. Farklı çeşitlerde kilitler vardır. Bir kaç tanesini yazacağım.

AdLockReadOnly: Kayıtlı verilerimizin değiştirilmesini, üzerine yazılmasını engellememizi sağlar. Yeni kayıt girişini engeller. Sadece Listelemeye izin verir...

AdLockOptimistic: Bu metodumuz da kayıtlarımızın güncelleştirilmesini, yeni kayıtlar eklememizi, ve istersek silmemizi sağlar.
AdLockPessimistic: Bu metodumuz da eğer bir veritabanı üzerinde işlem yapıyorsak, işlemlerimiz bitene kadar, diğer işlem yapabilecek kişileri engellemk için RecordSet'e kilit koyar.

Etiketler: kamagra oral jelly review, kamagra uk, the kamagra store, kamagra usa kamagra store
   

cheapest kamagra rating
4-5 stars based on 196 reviews
Buy Kamagra Online @Kamagra UK. Pay £0.49 to Buy Cheap Kamagra in UK. We are 1st website to supply Kamagra in UK. We have Levitra, Apcalis, Erectalis and many more ... Buy Kamagra tablets online from a trusted UK supplier. Exact Pharma is the leading supplier of cheap Kamagra pills and Erectile Dysfunction medication. Genuine ... Kamagra UK - We are the most trusted available platform for kamagra in UK and the best supplier of cheap kamagra with global outreach. All Our UKkamagra products ... Kamagra Tablets 100mg - It contains sildenafil citrate which cure the male impotence or ED problems. Buy Online with Free Shipping. Order Now! We offer best Kamagra products at the lowest costs on web. Shop online from top UK supplier for kamagra fast delivery. Kamagra Now in UK Cheapest Kamagra. Low Prices, Fast Shipping to U.S. and Internationally. No Prescription Required. Dosages Anywhere From 25mg to 100mg in stock. Cheapest Kamagra Oral Jelly. Best Prices. Satisfaction Guaranteed. Secure Site. A Prescription is NOT Required. Special Offers for our customers. Cheapest Kamagra - Best Prices, High-Quality Medications, Fast Shipping. Order Today and Get Free Bonus Pills. Satisfaction Guaranteed.

Cheapest Kamagra London: Generic and Brand Viagra-Cialis-Levitra online without Prescription. Learn about the risks kamagra 100mg oral jelly plus how to stay safe while taking your medication. What is Kamagra and where its comes from. We offer all Kamagra variations at most reasonable prices with worldwide delivery. Find best deals on kamagra now!

Kategoriler

Son Yazılar

Arşivler

Copy Protected by kamagra online usa's what is better viagra or kamagra.