Bir çok DSL (Digital Subscriber Line) mevcuttur, fakat bunlardan en çok kullanılmaya aday olan ADSL’dir. (Asimetrik DSL). Asimetrik DSL denilmesinin nedeni veri alıp verme hızlarının değişik olmasıdır. ADSL avantajlarından biri de özel hatlara gerek olmamasıdır. POTS (Plain Old Telephone System) da ...