Mail Hazırlama-CDO ile mail yollama

Form Mail Örnek: MAIL GONDER Isim : Mail : Konu : Mesaj : CDO İLE MAIL YOLLAMA En yaygın mail gonderme bileşenidir mail.asp (CDO ile)

Detaylar »