kamagra online safe pharmacy rating
4-5 stars based on 161 reviews
Menus Drink. Menus Adjutant General’s Duty description 42A Human Resources Specialist 79R Recruiter 79S Career Counselor 79T Recruiting and Retention NCO (National Guard) […] Kamagra jelly or Viagra generic oral jelly is the best substitute of Sildenafil Citrate 100mg. Buy Viagra oral jelly from the multiple flavors of kamagra jelly. Buy quality medications online from reliable Online Pharmacy. Buy chep drugs with free bonus pills and discounts. Free online consultation. Buy viagra. Order viagra. Purchase viagra. Viagra Online. Cheap viagra. Canadian Health and Care Mall - efficient and reliable online pharmacy . CanadianHealthCareMalll.com offers discount generic medications for men's and women's health. Buy Cheap Viagra! Buy Cheap Pills with Discount. Top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. Save up to 75%. US Licensed ... Viagra, Cialis, Levitra. The Kelleys Island Casino Restaurant Bar and Marina provides dining, entertainment and public watercraft docking. With an outdoor dining area and Tiki bar as well as ... Absolute privacy. 0711 kamagra shop. Kamagra near me. Kamagra durban. Kamagra efekti. Kamagra pattaya. Kamagra jelly uk. Kamagra jelly italia. Kamagra jelly reviews. CATALUNYA Pol. Ind. Molí dén Xec Can Barneda, 5 (Junto Baricentro), 08291, Ripollet catalunya@broncesval.com. Tel. 93 565 10 70 Fax. 93 575 39 45

Is it illegal to order kamagra from india online "cheap viagra \"no prescription\" kamagra" Kamagra vs silagra Kamagra onlinekauf Kamagra precio Kamagra oral jelly what is it Super kamagra price in india What is the drug kamagra Kamagra oral jellies What is kamagra oral gel

kamagra online safe pharmacy rating
4-5 stars based on 161 reviews
Menus Drink. Menus Adjutant General’s Duty description 42A Human Resources Specialist 79R Recruiter 79S Career Counselor 79T Recruiting and Retention NCO (National Guard) […] Kamagra jelly or Viagra generic oral jelly is the best substitute of Sildenafil Citrate 100mg. Buy Viagra oral jelly from the multiple flavors of kamagra jelly. Buy quality medications online from reliable Online Pharmacy. Buy chep drugs with free bonus pills and discounts. Free online consultation. Buy viagra. Order viagra. Purchase viagra. Viagra Online. Cheap viagra. Canadian Health and Care Mall - efficient and reliable online pharmacy . CanadianHealthCareMalll.com offers discount generic medications for men's and women's health. Buy Cheap Viagra! Buy Cheap Pills with Discount. Top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. Save up to 75%. US Licensed ... Viagra, Cialis, Levitra. The Kelleys Island Casino Restaurant Bar and Marina provides dining, entertainment and public watercraft docking. With an outdoor dining area and Tiki bar as well as ... Absolute privacy. 0711 kamagra shop. Kamagra near me. Kamagra durban. Kamagra efekti. Kamagra pattaya. Kamagra jelly uk. Kamagra jelly italia. Kamagra jelly reviews. CATALUNYA Pol. Ind. Molí dén Xec Can Barneda, 5 (Junto Baricentro), 08291, Ripollet catalunya@broncesval.com. Tel. 93 565 10 70 Fax. 93 575 39 45

RecordSet.Update

Veritabanından aldığımız değerleri, kimi zaman ziyaretçinin vereceği değerlerle veya ziyaretçinin bir takım tercihleri sonucu güncelleştirmemiz gerekir. Bu Recordset nesnesinin .Update metodu ile kolayca yapılır. Yalnız burada hassas bir nokta var: diyelim ki aynı anda iki veya daha fazla kullanıcı Web programımızın veritabanına ulaşır ve aynı anda değişiklik yaparlarsa ne olur?

Biraz önce Recordset'in .Open metodunun imleçlerinden söz ederken, okumanın yönünü veya imlecin hareket tarzını belirleyen argümanları sıralamıştık. Bu argüman dizisine bir yenisini ekleyerek, veritabanına erişimin niteliğini ve güncelleştirmenin nasıl yapılacağı ve yansıtılacağını da belirleyebiliriz. Bu işlemin temel ilkesi veritabanı kayıtlarının kilitlenmesi esasıdır. Bu kilitlemenin türünü belirleyerek, güncelleştirmenin de nasıl yapılacağını belirlemiş oluruz. Burada kullanacağımız argümanlar da ADO'nin şifreli sayıları olması gerekirken, adovbs.inc dosyası sayesinde İngilizce (ve dolayısıyla anlaşılabilir) kelimeler olur. advbs.inc dosyasını devreye soktuysanız, şu iki tür kiliti kullanabiliriz:

adLockReadOnly Kayıtların güncelleştirilmesini önler; ziyaretçimiz veritabanına kayıt yapmayacaksa, bu kilit türünü kullanmamız gerekir.

adLockOptimistic Veritabanına ek yapacaksak, mevcut kayıtmları düzelteceksek ve bazılarını sileceksek, bu kilit türünü kullanmamız gerekir.

Yukarıdaki kod örneğimizin sadece son satırını, bu metodu kullanmak amacıyla, şöyle yazabiliriz:

Kayitdizisi.Open Sorgu, Veriyolu, aOpenStatic, adLockOptimistic

Tabii bir veritabanını güncelleştirmek için imleci veritabanında doğru kaydın üzerine götürmek ve bu arada Recordset'in bize sağladığı mevcut verilerin yerine yeni değerleri atamış olmak gerekir. Bunu sağladıktan sonra bütün yapacağımız şey .Update metodunu kullanmak ibarettir:

Kayitdizisi("Adi") = "Murat"
Kayitdizisi("Soyadı") "TATAR"
Kayitdizisi.Update

Bu komut, imleç o sırada hangi kaydın üzerinde ise o kaydın "Adi" ve "Soyadi" alanlarındaki veriyi "Necip Fazıl" ve "Dayanır" haline getirir. Bu metodu kullanırken bir kaydın bütün alanlarını güncelleştirmemiz veya güncelleştirilmeyen alanları eski değerleri ile tekrar etmemiz gerekmez.

Update - Örnek Uygulama
<% Set VT= Server.CreateObject("ADODB.Connection" ) VT.Open "DBQ=" & Server.MapPath(" uyeler.mdb" ) & ";DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}" Set KS = Server.CreateObject ("ADODB.RecordSet" ) Sql = " Select * from table1 where uyeNo = 1" KS.Open sql,VT,1,3 %>

<% KS ("uyeAdi") = "Kaan" KS ("uyeSoyadi") = "Ateş" KS ("email") = "kaanates@xxxxx.com" KS ("mesaj") = "Kaanın Mesajı" KS.Update %>

<% KS.close set KS=nothing VT.close set VT=nothing %>

Bu Örnekte uyeNo =1 Olan kayıt verilen degerlere gore güncellenir. . Eger 1 nolu kayıt yoksa asp kodumuz hata verecektir.

Etiketler: kamagra oral jelly review, kamagra uk the kamagra store
   

kamagra online safe pharmacy rating
4-5 stars based on 161 reviews
Menus Drink. Menus Adjutant General’s Duty description 42A Human Resources Specialist 79R Recruiter 79S Career Counselor 79T Recruiting and Retention NCO (National Guard) […] Kamagra jelly or Viagra generic oral jelly is the best substitute of Sildenafil Citrate 100mg. Buy Viagra oral jelly from the multiple flavors of kamagra jelly. Buy quality medications online from reliable Online Pharmacy. Buy chep drugs with free bonus pills and discounts. Free online consultation. Buy viagra. Order viagra. Purchase viagra. Viagra Online. Cheap viagra. Canadian Health and Care Mall - efficient and reliable online pharmacy . CanadianHealthCareMalll.com offers discount generic medications for men's and women's health. Buy Cheap Viagra! Buy Cheap Pills with Discount. Top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. Save up to 75%. US Licensed ... Viagra, Cialis, Levitra. The Kelleys Island Casino Restaurant Bar and Marina provides dining, entertainment and public watercraft docking. With an outdoor dining area and Tiki bar as well as ... Absolute privacy. 0711 kamagra shop. Kamagra near me. Kamagra durban. Kamagra efekti. Kamagra pattaya. Kamagra jelly uk. Kamagra jelly italia. Kamagra jelly reviews. CATALUNYA Pol. Ind. Molí dén Xec Can Barneda, 5 (Junto Baricentro), 08291, Ripollet catalunya@broncesval.com. Tel. 93 565 10 70 Fax. 93 575 39 45

Kategoriler

Son Yazılar

Arşivler

Copy Protected by where to buy kamagra in usa's discount kamagra.