Kvkk Terimleri

Terimler

1- Kişisel Veri

Gerçek kişiye ilişkin olma

Kişisel veri, gerçek kişiye ilişkin olup, tüzel kişilere ilişkin veriler kişisel verinin tanımının dışındadır.

Kişiyi belirli veya belirlenebilir kılması

Kişisel veri, ilgili kişinin doğrudan kimliğini gösterebileceği gibi, o kişinin kimliğini doğrudan göstermemekle birlikte, herhangi bir kayıtla ilişkilendirmesi sonucunda kişinin belirlenmesini sağlayan tüm bilgileri de kapsar.

Her türlü bilgi

Bu ifade son derece geniş olup, bir gerçek kişinin; adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi bireyin sadece kimliğini ortaya koyan bilgiler değil; telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler kişisel veri olarak kabul edilmektedir.

2- Özel nitelikli Kişisel veri

Başkaları tarafından ögrenildiği taktirde kişinin mağdur olabilmesine veya ayrımcılığa maruz kalabilmesine neden olabilecek nitelikteki verilerdir.

 • Irk
 • Etnik köken
 • Siyasi düşünce
 • Felsefi inanç
 • Din inancı
 • Mezhebi
 • Kılık ve kıyafeti
 • Dernek, vakıf veya sendika üyeliği
 • Sağlığı
 • Cinsel hayatı
 • Ceza Mahkümiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler
 • Biyometrik ve genetik veri

3- İlgili Kişi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

4- Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

5- Kişisel verilerin işlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan yada herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

6- Veri işleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

7- Açık rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

8- Aydınlatma metni

Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, saklanması, günvellenmesi, sınıflandırılması, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşması veya devredilmesi gibi konularda mevzuata uygun şekilde yapılan açıklamalardır.

9- Anonim hale getirme

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir şekilde kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi

10- Verbis

Veri sorumlularının kayıt olmak zorunda oldukları ve veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgileri beyan ettikleri portaldır. Veri sorumlularının, kurulun gözetiminde başkanlık tarafından tutulmakta olan veri sorumluları siciline kaydolmaları zorunludur.