En sık karşılaştığımız sorulardan birisi exchange server da hangi adresleri hangi adreslere yönlerdirme yaptık veya  yapmışlar sorusu işte cevap: Get-Mailbox | Where {$_.ForwardingAddress -ne $null} | Select Name, ForwardingAddress, DeliverToMailboxAndForward iyi çalışmalar…