KULLANICILAR (USERS)   Kullanıcı hesapları 3 tiptedir.   1. Local User Accounts (Yerel Kullanıcı Hesapları) : Workgroup ya da domain member serverlarda o makineye locale logon olabilmek ve dolayısıyla o bilgisayarın yerel kaynaklarını kullanabilmek  için SAM veri tabanında oluşturulması gereken hesaplardır.   2.  Domain User Accounts (Domain Kullanıcı Hesapları) : Domain`nin kaynaklarının kullanılmasını sağlamak için…