Etiket: sql

Sql Nedir

SQL (Structured Query Language) kendisi bir programlama dili olmamasına rağmen bir çok kişi tarafından programlama dili olarak bilinir. SQL herhangi bir veri tabanı ortamında kullanılan bir alt dildir. (sub language) SQL ile yalnızca veri tabanı üzerinde işlem yapabiliriz. SQL cümleceikleri kullanarak veri tabanına kayıt ekleyebilir, olan kayıtları değiştirebilir silebilir ve bu kayıtlardan listeler oluşturabiliriz. SQL…


Sql Gruplandırarak İşlem Yapma

Sql Gruplandırarak İşlem Yapma GROUP BY (GRUPLA) ÖRNEK: Her bölümdeki ortalama maaş nedir? SELECT böl_no,AVG (brüt) FROM personel GOUP BY böl_no; HAVING: HAVING (SAHİP) Gruplandırarak kümeleme fonksiyonunu uygularken koşulda verilebilir.Bu durumda grup üzerindeki hesaplamalarla ilgili koşul belirtilirken HAVING (SAHİP) sözcüğü kullanılır. ÖRNEK: En yüksek maaşin 9000000’dan fazla oldugu bölümlerdeki personele ait ortalama maaşlari listele. SELECT…