ASSOC Dosya uzantısı ilişkilendirilmesini görüntüler ya da değiştirir. AT Bilgisayarda çalıştırılmak üzere komut ve program zamanlaması yapar. ATTRIB Dosya özniteliklerini görüntüler ya da değiştirir. BREAK Uzatılmış CTRL+C denetimini ayarlar ya da temizler. CACLS Dosyanın erişim denetim listeleriniz (ACLs) görüntüler ya da değiştirir. CALL Bir başkasından bir toplu iş programını çağırır. CD Geçerli dizinin adını değiştirir…