DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)   DHCP servisi sayesine bir network üzerinde bulunan clientlara IP adreslerinin otomatik olarak atanmasını ve IP adreslerinin yanında DNS server, Wins Server, Defult Gateway gibi parametrelerin de atanması yapılabilir. Böylece elle atamanın getirmiş olduğu dezavantajlar da ortadan kaldırılmış olur.   Bir client bir DHCP server`dan IP adresi aldığında, DHCP server…