Sql Gruplandırarak İşlem Yapma GROUP BY (GRUPLA) ÖRNEK: Her bölümdeki ortalama maaş nedir? SELECT böl_no,AVG (brüt) FROM personel GOUP BY böl_no; HAVING: HAVING (SAHİP) Gruplandırarak kümeleme fonksiyonunu uygularken koşulda verilebilir.Bu durumda grup üzerindeki hesaplamalarla ilgili koşul belirtilirken HAVING (SAHİP) sözcüğü kullanılır. ÖRNEK: En yüksek maaşin 9000000’dan fazla oldugu bölümlerdeki personele ait ortalama maaşlari listele. SELECT…