Sisteminiz den çok fazla mail gönderiliyor ve siz bu kadar mail’in kimin gönderdiğini bulamıyorsanız yapılacak işlem çok basit. Hangi PHP Script bu gönderime yol açtığını bulmamız için aşağıdaki işlemleri yaparak bu sorunu çöze biliriz. 1) /var/qmail/bin/sendmail-wrapper isimli bir dosya oluşturuyoruz ve aşağıdaki script satını bu dosya içine ekliyoruz. #!/bin/sh (echo X-Additional-Header: $PWD ;cat) | tee…