Tisax Süreci Ana Adımları

  • ENX portalına kayıt olma (kapsam belirleme, kapsam numarası alma vb)
  • Seçilen değerlendirme hedeflerine göre VDA ISA kataloglarında belirtilen kontroller çerçevesinde kendi kendine değerleme yapma işlemi

Güncel TISAX kataloğu https://www.vda.de/en/services/Publications/information-security-assessment.html linkinden download edilebilir.

  • Tisax denetimi yapacak firma (XAP) belirlenmesi ve denetleme işleminin yapılması
  • Denetim sonuçlarının ENX sisteminde yayınlanması ve denetlenen kuruluş tarafından belirlenen OEM’lerin erişimine açılması