Tisax Denetim Süreci

 • Doldurulan VDA ISA Excel dosyası ve dosyada belirtilen tüm kanıtların denetçi kuruluş ile paylaşılması
 • Yerinde ya da uzaktan(Skype, WebEx vb.) yapılan açılış toplantısı
 • Baş denetçinin kanıt dökümanları incelemesi
 • İnceleme sonrasında ön değerlendirme raporunun hazırlanması ve denetlenen firma ile paylaşılması
 • Yerinde ya da uzaktan yapılacak saha denetim süreci
  • Açılış toplantısı
  • Denetim
  • Bulguların kapanış toplantısıyla birlikte paylaşılması
 • İlk değerlendirme raporunun hazırlanması ve denetlenen kuruluş ile paylaşılması
 • Uygunsuzlukların yönetim ve çözümlenme süreci
 • Yerine ya da uzaktan takip edilerek uygunsuzlukların kapatılması
 •  Nihai (Son) raporun hazırlanması ve denetlenen kurum ile paylaşılması
 • Denetlenen kurumun Nihai raporu ENX portalına yüklemesi
 • TISAX etiketlerinin oluşturulması

Önemli Notlar;

 • Denetlenen firmada majör uygunsuzluk bulunursa firma geçici ya da kalıcı TISAX etiketi alamaz
 • Denetlenen firmada minör uygunsuzluklar bulunur ve majör bir uygunsuzluğa rastlanmaz ise denetlenen firma düzeltici faaliyet planlarını belirledikten sonra geçici TISAX etiketi alır. Geçici TISAX etiketinin geçerlilik süresi 9 aydır. 9 ay sonunda firma minör uygunsuzlukları kapatırsa kalıcı TISAX etiketi sahibi olur. Süreç sonunda uygunsuzluklar kapatılamaz ise süreç tekrarlanır.
 • Sürecin Olumlu Sonuçlanması durumunda;
  • Denetlenen firmaya 3 yıl geçerliliği olan ve tüm TISAX üreyi Oemler tarafından tanınan “TISAX ETIKETI” verilir.