Tisax Denetim Süreci Doldurulan VDA ISA Excel dosyası ve dosyada belirtilen tüm kanıtların denetçi kuruluş ile paylaşılmasıYerinde ya da uzaktan(Skype, WebEx vb.) yapılan açılış toplantısıBaş denetçinin kanıt dökümanları incelemesi İnceleme sonrasında ön değerlendirme raporunun hazırlanması ve denetlenen firma ile paylaşılmasıYerinde ya da uzaktan yapılacak saha denetim süreci Açılış toplantısı Denetim Bulguların kapanış toplantısıyla birlikte paylaşılması…