Murat TATAR God saves lost souls , I save lost passwords

28Mar/111

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

 

DHCP servisi sayesine bir network üzerinde bulunan clientlara IP adreslerinin otomatik olarak atanmasını ve IP adreslerinin yanında DNS server, Wins Server, Defult Gateway gibi parametrelerin de atanması yapılabilir. Böylece elle atamanın getirmiş olduğu dezavantajlar da ortadan kaldırılmış olur.

 

Bir client bir DHCP server`dan IP adresi aldığında, DHCP server IP havuzundan bir IP`yi belirli süreliğine kiralar. Bu süre default`da 8 gün`dür. Cilent kiralama süresinin bitmesine yakın bu süreyi uzatmak için DHCP server`a başvurur.

 

 

DHCP Server Servisinin  Kurulması

DHCP Server olarak kullanılacak bilgisayar statik IP`ye sahip olmalıdır. Statik IP verildikten sonra aşağıdaki adımlar izlenerek DHCP servisi kurulur.

 

1.         Control Panel`de Add/Remove Programs açılır.  Add/Remove Windows Components tıklatılır.

2.         Windows Components penceresinde Networking Services`a tıkalndıktan sonra Details butonuna basılır.

3.         DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)  onay kutusu işaretlenir ve ok`basılır.

4.         Next ve finish`e tıklanarak DHCP servisin kurulumu tamamlanır.

 

 

DHCP Server ile IP almak isteyen bir client arasındaki iletişim 4 adımdan oluşur.

 

 

 

 1. DHCP Discover : Client`dan gelen IP kiralama (lease) talebi
 2. DHCP Offer : DHCP server tarafından kiralanacak IP teklifi
 3. DHCP Request : Client tarafından IP adres bilgilerinin seçilmesi
 4. DHCP Acknowledgement: IP kiralamanın onaylanması.

 

DHCP server ile client arasındaki iletişim UDP 67 ve 68 nolu portlardan gerçekleşir.

 

Bir client bilgisayarın DHCP client haline getirebilmek için,

 

 1. My network places ikonuna sağ tuş ile tıklanarak properties seçilir.
 2. Local area connection sağ tuş ile tıklanır ve prperties seçilir.
 3. Internet Protocol (TCP/IP) seçilir ve properties tıklanır.
 4. Internet Protocol (TCP/IP) Properties penceresinde general sekmesinde Obtain an IP address automatically seçilir.

 

DHCP Server`ı Yetkilendirmek

 

Bir Windows 2k domainin üyesi olan bir Windows 2000 ya da 2003 server makinasında kurulu olan bir DHCP servisinin IP dağıtabilmesi için yetkilendirilmesi (authorization) gerekir. Bunun sebebi yetkilendirilmemiş DHCP server`ların network üzerinde IP adresi dağıtmasını önlemektir. Yetkilendirme işlemi Enterprise Admins grubuna dahil olan kimseler yapabilirler. Yetkilendirme işlemi aşağıdaki adımlar ile yapılır.

 

 1. DHCP snap-in`ninde DHCP`ye sağ tuş ile tıklanır ve Manage Authorized Server seçilir.
 2. açılan pencerede Authorize butonuna tıklanır.
 3. Authorize DHCP server iletişim kutusunda, yetkilendirilme istenen DHCP Server`ın adı ya da IP adresi yazılarak ok`ye tıklanır. Açılan mesaj kutusunda yes`e tıklanarak yetkilendirme onaylanır. (DHCP Server`ın kırmızı ve aşağı dönük olan oku yeşile ve yukarı doğru dönecektir.)

 

Scope Yaratmak ve Ayarlamak

 

Scope, bir DHCP Server üzerinde, belirli subnet`te yer alan DHCP clientlara atanabilecek IP adresleri aralığıdır. IP ataması yapılabilmesi için DHCP server üzerinde en az bir tane scope yaratılması gerekmektedir. Scope yaratmak için,

 

 1. DHCP snap-in`i üzerinde server`a sağ tuş ile tıklanır ve açılan menüden New -Scope seçilir.
 2. Create Scope Wizard iletişim kutusunda next`e tıklanır ve scope`a bir isim verilir. Next`e tıklanır.
 3. Kullanılacak adres aralığı girilir. Subnetmask girilir ve next`e tıklanır.
 4. Add Exclusions kısmında IP havuzundan hariç tutulacak IP adreleri girilir  ve next`e tıklanır.
 5. Lease duration kısmında kiralama süresi belirlenir. Ve next`e tıklanır.
 6. Bu adımda  “yes, I want to configure these options now” seçerek DHCP Options`larını ayarlayalayabiliriz.
 7. Default Gateway adresi girilerek add butonuna basılır. (birden fazla default gateway adresi girmek mümkün) Next`e tıklanır.
 8. Sonra sırasıyla DNS Server ve Wins Server adresleri girilir
 9. Son aşamada scope`u etkinleştirmek isteyip istemediğimiz sorulur. İstenilen seçenek seçildikten sonra next`e basılır
 10. finish`e basılarak scope yaratma işlemi sonlandırılır.

 

DHCP snap-in`ninde yeni scope listelenir. 9. adımda scope`u etkinleştirmediysek kırmızı gözükecektir. Bu durumda bu scope`dan clientlara IP adresi verilmez. Bu scope`dan IP adresi verilebilmesi için scope`un actif hale getirilmesi gerekir. Bunun için scope`a sağ tuş ile tıklanarak all task`dan activate seçeneği seçilmelidir. Scope active edildikten sonra kırmızı ok yeşile dönecektir.

 

Incoming search terms:

dhcp ne demek
28Mar/110

Dos komutlarından bazıları

ASSOC Dosya uzantısı ilişkilendirilmesini görüntüler ya da değiştirir.
AT Bilgisayarda çalıştırılmak üzere komut ve program zamanlaması yapar.
ATTRIB Dosya özniteliklerini görüntüler ya da değiştirir.
BREAK Uzatılmış CTRL+C denetimini ayarlar ya da temizler.
CACLS Dosyanın erişim denetim listeleriniz (ACLs) görüntüler ya da değiştirir.
CALL Bir başkasından bir toplu iş programını çağırır.
CD Geçerli dizinin adını değiştirir ya da görüntüler.
CHCP Etkin kod sayfası numarasını görüntüler ya da ayarlar.
CHDIR Geçerli dizini değiştirir ya da görüntüler.
CHKDSK Bir diski gözden geçirip durum raporu verir.
CHKNTFS Önyükleme sırasında disk denetimini görüntüler ya da değiştirir.
CLS Ekrandakileri siler.
CMD Windows 2000 komut yorumcusunun yeni bir kopyasını başlatır.
COLOR Varsayılan konsol arka plan ve ön plan renklerini ayarlar.
COMP İki dosya ya da dosya kümesinin içeriğini karşılaştırır.
COMPACT NTFS bölümündeki dosyaların sıkıştırılmasını gösteriri ya da yapar.
CONVERT Fat birimlerini NTFS’ye dönüştürür.
COPY Bir ya da birden çok dosyayı bir başka konuma kopyalar.
DATE Tarihi görüntüler ya da ayarlar.
DEL Bir ya da birden çok dosyayı siler.
DIR Bir dizindeki dosya ve alt dizin listesini görüntüler.
DISKCOMP İki disket içeriğini karşılaştırır.
DISKCOPY Bir disketin içeriğini bir diğerine kopyalar.
DOSKEY Komut satırlarını bellekte tutar.
ECHO İleti görüntüler ya da komut yankısını açıp kapatır.
ENDLOCAL Bir toplu iş dosyasındaki çevre yerelleştirmesini sonlandırır.
ERASE Bir ya da daha çok dosyayı siler.
EXIT CMD.EXE programından (komut yorumcusu) çıkar.
FC İki dosyayı ya da dosya kümesini karşılaştırıp aralarındaki farkı görüntüler.
FIND Bir dosyada ya da dosyalarda bir metin dizesi arar.
FINDSTR Dosyalarda dize arar.
FOR Dosya kümesindeki her bir dosyada belirli bir komut çalıştırır.
FORMAT Windows 2000’de kullanmak üzere bir diski biçimlendirir.
FTYPE Dosya uzantısı ilişkilendirilmesinde kullanılan dosya türlerini görüntüler ya da değiştirir.
GOTO Bir toplu iş dosyasında, Windows 2000 komut yorumlayıcısını etiketli bir satıra yöneltir.
GRAFTABL Grafik modunda, Windows 2000’in dile özgü karakterleri görüntülenmesini sağlar.
HELP Belirli bir komutla ilgili daha çok bilgi için veya tüm komutların gösterimi için kullanılır.
IF Bir toplu iş dosyasındaki koşullu işlemleri uygular.
LABEL Bir diskin birim etiketini oluşturur.
MD Bir dizin oluşturur.
MKDIR Bir dizin oluşturur.
MODE Bir sistem aygıtını yapılandırır.
MORE Çıktıyı bir defada ekrana görüntüler.
MOVE Bir ya da birden  çok dosyayı bir dizinden diğerine taşır.
PATH Çalıştırılabilir dosyalar için bir arama yolu görüntüler ya da ayaralar.
PAUSE Bir toplu iş dosyasının işlemesini askıya alıp ileti görüntüler.
POPD Geçerli dizinin PUSHD tarafından kaydedilen eski değerlerini geri yükler.
PRINT Bir metin dosyasını yazdırır.
PROMPT Windows 2000 komut istemini değiştirir.
PUSHD Geçerli dizini kaydedip değiştirir.
RD Dizini kaldırır.
RECOVER Bozuk ya da hasarlı bir diskten okunabilir bilgiti kurtarır.
REM Toplu iş dosyasındaki ya da CONFIG.SYS açıklamalarını (yorum) okur.
REN Dosyaları yeniden adlandırır.
RENAME Dosyaları yeniden adlandırır.
REPLACE Dosyaları yenisisyle değiştirir.
RMDIR Dizini kaldırır.
SET Windows 2000 çevre değişkenlerini görüntüler, ayarlar ya da kaldırır.
SET LOCAL Toplu iş dosyasındaki çevre değişkenlerinin yerelleştirmesine başlar.
SHIFT Toplu iş dosyasındaki değiştirilebilir parametre konumunu değiştirir.
SORT Girdiyi sıralar.
START Belirli program ya da komutu çalıştırmak için ayrı bir pencere açar.
SUBST Bir yolu sürücü harfiyle ilişkilendirir.
TIME Sistem saatini görüntüler ya da ayarlar.
TITLE CMD.EXE oturumu için pencere başlığını belirler.
TREE Bir sürücü ya da yolun resimsel dizin yapısını görüntüler.
TYPE Bir metin dosyasının içeriğini görüntüler.
VER Windows 2000 sürümünü görüntüler.
VERIFY Windows 2000’e dosyalarınızın diske doğru yazıldığını doğrulayıp dogrulamamasını bildirir.
VOL Disk birim etiketi ve seri numarasını görüntüler.
XCOPY Dosya ve dizin ağaçlarını kopyalar.

 

 

26Mar/110

Exchange server da Yönlendirme yapılan adresleri bulma (Forwarding Address list)

En sık karşılaştığımız sorulardan birisi exchange server da hangi adresleri hangi adreslere yönlerdirme yaptık veya  yapmışlar sorusu

işte cevap:

Get-Mailbox | Where {$_.ForwardingAddress -ne $null} | Select Name, ForwardingAddress, DeliverToMailboxAndForward

iyi çalışmalar…

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.