DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)   DHCP servisi sayesine bir network üzerinde bulunan clientlara IP adreslerinin otomatik olarak atanmasını ve IP adreslerinin yanında DNS server, Wins Server, Defult Gateway gibi parametrelerin de atanması yapılabilir. Böylece elle atamanın getirmiş olduğu dezavantajlar da ortadan ...

ASSOC Dosya uzantısı ilişkilendirilmesini görüntüler ya da değiştirir. AT Bilgisayarda çalıştırılmak üzere komut ve program zamanlaması yapar. ATTRIB Dosya özniteliklerini görüntüler ya da değiştirir. BREAK Uzatılmış CTRL+C denetimini ...