Özellik Açıklama AbsolutePage Geçerli kaydın bulundugu sayfa numarasını tanımlar. AbsolutePosition Geçerli kaydın sıradaki konumunu belirler. Active Command Bir kayıt kümesi nesnesini yaratan komut nesnesini gösterir. BOF Geçerli kayıt konumunun birinci kayıttan önce geldigini gösterir. Bokkmark Geçerli kaydı benzersiz biçimde tanımlayan bir deger verir. EditMode Geçerli kayıtda deişiklik yapılıp yapılmadıgını gösterir. EOF Geçerli kayıt konumunun son…