Yöntem Açıklama Open Veri saglayıcısından bir sonuç kümesi alır ve erişime hazır duruma getirir. clone Var olan bir kayıt kümesi nesnesinden bir adaet çagaltır. Requery Bir kayıt kümesi nesnesindeki bilgiyi güncelleştirir. Resync Asıl veritabanından alınan kayıt kümesi nesnesindeki bilgiyi yeniler. nextRecordset Kayıt kümesi nesnesini temizler Sonuç kümesini hazır duruma getirir. Close Açık bir Kayıt kümesi…