BuildPath Verdiğiniz bir yol üzerine verdiğiniz isimde yeni yol ekler. Yol ifadesinin geçerli bir yol ifadesi olması gerekmez. String üzerinde işlem yapar. YeniYol = FSO.BuildPath(yol,eklenecek isim) YeniYol değişkeninin değeri “C:Inetpubwwwroot mages” olur. Çıktısı “MuratTatar” olur. Sadece tek bir isim kullanmak zorunda değilsiniz. “images” yerine “imagesdeneme” şeklinde de verebilirsiniz. Bu durumda da çıktı “C:Inetpubwwwroot magesdeneme” olacaktır….