Request.Querystring Request.Querystring Bu deyim bir sayfadan başka bir sayfaya veya aynı sayfaya değişken yada değişkenlerin taşınmasını sağlar. veya response.Redirect ile yönlendirdigimiz sayfalara istediğimiz degişkenleri taşır.