TANIM: Bir tablo içinde ,birden fazla sütundan aynı anda sıralamak için kullanılır. ÖRNEK: Personel dosyasından seçilen sütunlarını aynı anda hem ad hem de otomatik olarak sıralar. SELECT sicil, ad, soyad, brüt FROM personel ORDER BY ad, brüt; ÖRNEK Personel tablosundan seçili sütunları öncelik adda olmak üzere (Z-A) adı bozmadan soyadı (A-Z) sıralı listeler. SELECT sicil,…