SELECT * FROM tablo ÖRNEK: Bütün bilgileri personel tablosundan koşulsuz olarak listele. SELECT * FROM personel ÖRNEK: Personel tablosundan SELECT komutuyla sadece istediğin sütun adlarını belirt. Böylece personel tablosunun tamamı değil, istenen kısmı listelensin: SELECT sicil,sosy_g_no,ad,soyad,dog_tar, adres,cins FROM personel; DISTINCT (Tekrarsız) TANIM: Bir tablo içinde birbirinin aynı datalar bulunabilir.Aynı satırların listeleme esnasında bir kez yazılması…