KÜME FONKSİYONLARI: SUM FONKSİYONU: SUM (TOPLA) Fonksiyonun argümanı olarak belirtilen sütun ile ilişkili olana toplama işlemini gerçekleştirir. ÖRNEK: İşletmedeki personelin brüt maaşlar toplamı ne kadardır? SELECT SUM (brüt) FROM personel; AVG FONKSİYONU: AVG (ORTALA) Aritmetiksel ortalama (average) hesaplamak için kullanılır. SELECT AVG(brüt) FROM personel; MAX FONKSİYONU: MAX (EN ÜST) Tablo içinde ,belirtilen sutun (alan)içindeki en…